top of page
BIOGRAFIE: Biografie

B I O G R A F I E

Duitse Vlag.png
Japanese flag

John Nieland (1966) werd geboren in Baflo, Groningen en groeide op in Friesland. Al op jonge leeftijd bleek hij creatief talent te bezitten. Slechts korte tijd volgde Nieland de Rietveld Academie in Amsterdam. Het werken volgens academische methoden belemmerde echter zijn vrije stijl, waarna hij besloot zijn eigen weg te volgen.

 

Zijn werk heeft een eigen stijl met een sterke neiging naar het abstracte, expressief, onbevangen en surrealistisch, geïnspireerd op kunst uit de tijd van CoBrA. De kleurrijke en vaak grote afmetingen van zijn werk kenmerken zich door dik opgebrachte verflagen waarin hij emoties uit het verleden vast legt. Het werk is door de enorme gelaagdheid een stuk complexer dan op eerste gezicht doet vermoeden en veelal gaan meerdere schilderijen schuil onder het oppervlak. Iedere creatie bevat een stukje geschiedenis, een verhaal, een emotie, een geheim, krachtig en vernieuwend. Kunstzinnige uiting is voor Nieland een levensbehoefte. 

In 1996 richte Nieland de Kunstenaarsgroep Lamütta op in Amsterdam. De groep bestond uit beeldend kunstenaars, componisten, filmmakers, modeontwerpers en designers waaronder Herman Brood, Karel N.L. Grazell en Edwin Donders. 

Zijn eerste expositie was in café de Duvel in Amsterdam in 1996. Nieland exposeert sindsdien regelmatig zowel nationaal als internationaal, onder andere in Japan, Ibiza, Spanje, Antwerpen, Amsterdam, Den Haag, Hilversum en Naarden Vesting.

Lange tijd was Nieland werkzaam in de muziekindustrie als A&R manager voor een aantal grote platenmaatschappijen. Als producer heeft hij ook gewerkt aan verschillende muziek- en videoproducties. Naast zijn liefde voor muziek is de schilderkunst altijd zijn grootste passie gebleven. 

In 2018 bezocht Nieland Japan op uitnodiging van de Japanse overheid in het kader van een kunstuitwisselingsproject in samenwerking met de Nederlandse ambassade. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona, hoopt Nieland in 2022 zijn Japanse avontuur te vervolgen.

“Kunst ontstaat in mijn hoofd. Mijn creativiteit is een afspiegeling van mijn belevenissen en gedachten. Alles wat ik maak heeft te maken met de beleving van het moment. Vaak zie je in het werk mijn dromen terugkomen of ik leg een bepaalde emotie die ik op dat moment ervaar vast in het werk.”

De CoBrA beweging heeft mij altijd geïnspireerd, ik werk volgens het zelfde principe als de kunstenaars van deze groep. Schilderijen en tekeningen ontwikkelen als in een roes, in mijn onderbewustzijn. Verf is het gereedschap waarmee ik creëer. Mijn creaties brengen een persoonlijke boodschap.

De figuren en het kleurengebruik in mijn werk kunnen een ingeslapen fantasie laten ontwaken. Ik wil graag mensen weer laten dromen.

Mijn artistieke uitingen laten zich niet plaatsen in een hokje. Ik heb mijn hele leven niet gestreefd naar perfectie en mijn creaties zijn dan ook verre van perfect en zullen nooit perfect worden. Ik ben gelukkig als mijn creatie schreeuwt en een eigen taal gaat spreken. Dat is het moment waarop ik het kan loslaten.”

Deutsch Bio
Biografie

John Nieland (1966) wurde in Baflo, Groningen, geboren und wuchs in Friesland auf.

Schon in jungen Jahren bewies er sein kreatives Talent. Nur für kurze Zeit besuchte Nieland die Rietveld-Akademie in

Amsterdam. Die Arbeit nach akademischen Methoden behinderte jedoch seinen freien Stil,woraufhin er beschloss, seinen  eigenen Weg zu gehen. Sein Werk hat einen eigenen Stil mit einer starken Neigung zum Abstrakten, Expressiven,

Ungehemmten und Surrealistischen, inspiriert von der Kunst der CoBrA-Ära. Die farbenfrohen und oft großformatigen Werke zeichnen sich durch dick aufgetragene Farbschichten aus, in denen er

 

Emotionen aus der Vergangenheit festhält. Durch die enorme Schichtung ist das Werk viel komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint, und oft verbergen sich mehrere Gemälde unter der Oberfläche. Jede Kreation enthält ein Stück Geschichte, eine Geschichte, eine Emotion, ein Geheimnis, kraftvoll und innovativ. Der künstlerische Ausdruck ist für Nieland eine Lebensnotwendigkeit.

Im Jahr 1996 gründete Nieland die Künstlergruppe Lamütta in Amsterdam. Die Gruppe bestand aus bildenden Künstlern, Komponisten, Filmemachern, Modeschöpfern und Designern wie Herman Brood, Karel N.L. Grazell und Edwin Donders.

Seine erste Ausstellung fand 1996 im Café de Duvel in Amsterdam statt. Seitdem hat Nieland regelmäßig im In- und Ausland ausgestellt, unter anderem in Japan, Ibiza, Spanien, Antwerpen, Amsterdam, Den Haag, Hilversum und Naarden Vesting.

Nieland war lange Zeit in der Musikindustrie als A&R-Manager für eine Reihe großer Plattenfirmen tätig. Als Produzent hat er auch an mehreren Musik- und Videoproduktionen mitgewirkt. Neben seiner Liebe zur Musik ist die Malerei immer seine größte Leidenschaft geblieben.

Im Jahr 2018 besuchte Nieland Japan auf Einladung der japanischen Regierung im Rahmen eines Kunstaustauschprojekts in Zusammenarbeit mit der niederländischen Botschaft. Abhängig von den Entwicklungen rund um Corona hofft Nieland, sein japanisches Abenteuer ab Mai 2023 fortsetzen zu können. 

 

"Kunst entsteht in meinem Kopf. Meine Kreativität ist ein Spiegelbild meiner Erfahrungen und

Gedanken. Alles, was ich mache, hat mit der Erfahrung des Augenblicks zu tun. Oft spiegeln sich meine Träume in den Werken wider oder ich fange ein bestimmtes Gefühl, das ich in diesem Moment erlebe, im Werk ein. Die CoBrA-Bewegung hat mich immer inspiriert, ich arbeite nach demselben Prinzip wie die Künstler dieser Gruppe. Gemälde und Zeichnungen entstehen wie im Schlaf, in meinem Unterbewusstsein.

Paint ist das Werkzeug, mit dem ich arbeite. Meine Kreationen vermitteln eine persönliche Botschaft. Die Figuren und die Verwendung von Farben in meiner Arbeit können eine schlummernde Fantasie wecken. Ich möchte die Menschen wieder zum Träumen bringen.

Meine künstlerischen Ausdrucksformen lassen sich nicht in eine Schublade stecken. Ich habe nicht mein ganzes Leben lang nach Perfektion gestrebt, daher sind meine Kreationen bei weitem nicht perfekt und werden es auch nie sein. Ich bin glücklich, wenn meine Kreation schreit und ihre eigene Sprache spricht. Das ist der Moment, in dem ich es loslassen kann.“

Japans Bio
Japanese flag

John Nieland (ジョン・ニランド) 1966年生まれ、オランダのアムステルダム出身の 近代美術画家です。

奔放的なスタイルで, 作品はカラフル、表現力豊かな絵を描きます。 彼の作品は一見シンプルですが、多数の重ねられた層により、実は手の込んだ アートなのです。表面の下にはたくさんの絵が描かれており、制作された全ての ものには歴史が込められています。 また多重層の間にはたくさんのストーリーや秘密が隠れています。

 「私にとって、作品を見た後に言葉では表現することができないものが一番大切 と考えています。それをこの作り出す作品によって、表現する本質に戻りたいと思い、 ストレートな表現をすることにより、自分の自由さをキャンバスに表しています。 つまり自発性を、そして「人生を生きている中で感じる感情」を伝えたいと願い、 表現しているのです。

 

教育

ジョン・ニランドはアムステルダムにあるRietveld Academie (リートフェルト大学)へ入学しました。その大学では詳細でかつ繊細な部分まで考えながら描く技術を教えられていました。しかし、ジョン・ニランドのアートに対する価値観は「考えるより感じる方」が優先されており、考え方の不一致があり大学とは離れ、自分の道を切り開く事が出来たのです。

「私の作品は自発的でかつ奔放的に描いたものです。私はよく重ねられた層を作ることにより、3Dのような効果を感じることができます。一見簡単そうに見えるかもしれませんが、実はそうではありません。いろんな色をキャンパスで混ぜ合わせ、構成を見つけだし、きれいな表現が出来るようにストーリーを作り出すことは困難です。私はこのやり方で自由を表現したいのです。」

 

仕事のやり方

作品の制作にあたり、一層目の描かれている絵から彼独自のスタイルが表現されています。情熱的に描くには、直感的なプロセスがあります。時折、戦っているような見方もできるような作品もあります。キャンパスに色をぶつけて斬新的な表現をすることもあります。この感情的な表現により、新たなストーリーが構成されるのです。描いている間にその構成は変化しており、完成した作品からは一番最初に描かれた一層目の作品も見る事ができるような仕上がりになっています。

「私は考えずに作品を作ります。形は自然にキャンパスの上で生まれます。直感的な作り方により、形は魔法にかかったように生まれだします。そこで私が感じたものが形になります。正直に言うと、一つの絵はいつまでも完成できませんが、つまり私はいつまでもその作品を変化することができ、表現することができます。

 

ジョン・ニランドの人生

新しいものを取り入れない地味なライフスタイルを送っています。

アムステルダムの近くの歴史的な建物に住んでいます。収入が入ると彼はいい絵画の材料を購入しています。自然がジョン・ニランドにとって、いい友達であり、直感を豊かにするためにとても大切なものです。

作品の中で彼の気持ちを表現することは、一番大事なことです。

「私は自分独自の道を切り開き、人がしないことを作品として表現しています。私の作品を理解するためには、もっと想像力を豊かにして、いつも考えていることから少し離れてみると、私の作品のメッセージが受け取れるだろう。

この世界で本当の自由を感じるためには、ファンタジーが必要です。」

 

 

プロフィール

ジョン・ニランドはオランダのアムステルダム出身の近代美術画家です。

作品はカラフルで、表現力豊かなものです。

色の関係・形・彼らの感情・心情を呼び起こし、彼の作品で「人生を生きている中で感じる感情」を伝えたいと考えている。

 

 

博覧会

2022年 ハーマン・ヴァン・ヴェーン アートセンター(美術館)の博覧会
2022年 ドバイのギャラリー
2022年 ドバイの美術館の博覧会 
2021年 オランダの美術館の博覧会
2019年 オランダのコルテンフーフ ギャラリー
2018年 日本の東京 オランダ大使館 博覧会
2017年 日本の竹田市 博覧会
2017年 イギリスのロンドン ギャラリー 
2017年 スペインのイビッツァ ギャラリー 
2017年 オランダのデン・ハーグ ギャラリー 
2017年 オランダのデン・ハーグ  ギャラリー 
2016年 オランダのナールデン ギャラリー 
2015年 オランダのウェイデメレンド ギャラリー 
2015年 オランダのスグラーヴェンランド  ギャラリー 
2015年 ベルギーのアントウェルペン  ギャラリー 
2015年フランスのパリ ギャラリー 
2014年 オランダのナールデン  ギャラリー 

'HET DOEK ZAL BLIJVEN SCHREEUWEN ALS EEN DIER, EEN NACHT, EEN MENS OF DAT ALLES TE SAMEN' 

citaat van Constant, CoBrA groep, 1948

bottom of page